CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn tiền của VAZO khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm như sau:

Đối với các giao dịch mua trên MY VAZO sẽ hoàn lại toàn bộ phí với điều kiện yêu cầu được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.
Trong trường hợp thanh toán nhiều đợt cho đăng ký mua trên VAZO, bạn chỉ có thể hoàn lại tiền cho lần thanh toán gần đây nhất (ví dụ: nếu yêu cầu hoàn tiền được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ lần thanh toán thứ ba của gói thanh toán ba lần, khoản thanh toán đầu tiên và thứ hai sẽ không được hoàn lại ).
Đối với các khoản thanh toán định kỳ của VAZO, khoản tiền hoàn lại chỉ được cung cấp cho lần đăng ký đầu tiên và chỉ khi yêu cầu hoàn tiền được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, tùy theo quyết định của VAZO. Hoàn lại tiền không được cung cấp cho các khoản phí vượt quá.
Có thể yêu cầu hoàn tiền vào thời gian dịch vụ VAZO chưa sử dụng bất kỳ lúc nào. Dịch vụ Concierge trọn gói không được hoàn tiền.
VAZO có thể từ chối yêu cầu hoàn lại tiền hoặc không cho phép mua lại sản phẩm đã được hoàn tiền trước đó nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có gian lận, lạm dụng hoàn tiền, lạm dụng bản dùng thử hoặc hành vi thao túng khác cho phép sử dụng sản phẩm mà không cần thanh toán.

ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

"Khách hàng được yêu cầu hoàn tiền khi có các thông tin trùng khớp với dữ liệu khách hàng VAZO và đáp ứng đủ điều kiện sau:

a. Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND), số điện thoại, tên miền.

b. Trong vòng 30 ngày vận hành mà không ra bất cứ kết quả nào.

c. Khách hàng đăng ký sau đó lại yêu cầu chuyển dịch vụ sang 1 tài khoản mới để yêu cầu hoàn tiền. Yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối (hoàn 100%, hoàn vào tài khoản đăng ký) nếu Quý khách vi phạm ""chính sách và điều khoản sử dụng"" hoặc dịch vụ đang bị tạm ngưng.

d. Không hoàn tiền với các trường hợp Khách hàng đã đăng ký dùng thử.

e. Không hoàn tiền nếu như Khách hàng không cam kết làm bài tập và tham gia 100% các chương trình huấn luyện ứng dụng chiến lược của VAZO."

QUY TRÌNH HOÀN TIỀN

- Quý Khách đăng nhập tài khoản đang quản lý dịch vụ yêu cầu hoàn tiền tại MY VAZO https://my.vazo.vn => Tại menu trái Quý Khách click "Hỗ trợ" => Click "Tạo yêu cầu hỗ trợ"
=> Quý Khách chọn phòng Kế toán, chọn dịch vụ yêu cầu hoàn tiền, tiêu đề Quý khách ghi rõ yêu cầu hoàn tiền cho dịch vụ nào. Trong phần nội dung (nếu có) Quý khách vui lòng điền lý do yêu cầu hoàn tiền để VAZO kiểm tra lại và nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa.
=> VAZO sẽ liên hệ lại Quý khách và thực hiện hoàn tiền. Việc hoàn tiền thường hoàn thành trong 5 ngày làm việc.