Tên ngân hàng: Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Đông Hưng, Thái Bình

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & ĐÀO TẠO VIỆT ANH

Số tài khoản: 0211 000 533 988